Pytania do egzaminu z protetyki stomatologicznej

Zestawy pytań PES 2008

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zestaw 1

 1. Przedporodowy rozwój narządu żucia.
 2. Poporodowy rozwój narządu żucia.
 3. Masy osłaniające.
 4. Metody ustawiania zębów w protezach - opisz jedną.

Zestaw 2

 1. Wykonawstwo lanych wkładów koronowo-korzeniowych.
 2. Ruchomość w SSŻ.
 3. Podział zaburzeń czynnościowych narządu żucia wg Majewskiego i wg Kleinrok.
 4. Analiza paralelometryczna.

Zestaw 3

 1. Błędy w technicznym wykonaniu protez stałych.
 2. Ruchy żuchwy i praca mięśni podczas ruchów.
 3. Leczenie dwuetapowe.
 4. Powikłania po zacementowaniu koron.

Zestaw 4

 1. Starcie patologiczne.
 2. Klamry w protzach szkieletowych
 3. Wskazania i przeciwwskazania do implantów.
 4. Systemy pełnoceramiczne.

Zestaw 5

 1. Od czego zależy utrzymanie protezy całkowitej na podłożu.
 2. Normy okluzji.
 3. Leczenie protetyczne w wieku rozwojowym.
 4. Model żucia na szóstce dolnej.

Zestaw 6

 1. Rehabilitacjia pacjentów po zabiegach chirurgicznych w obrębie twarzoczaszki.
 2. Protezy osiadające a podparte.
 3. Informacje dla pacjenta przy oddawaniu uzupełnień.
 4. Stomatopatie protetyczne.

Protetyka.org

Protetyka - królowa nauk stomatologicznych. Przez wielu pacjentów jak i niektórych lekarzy dentystów kojarzona tylko z uzupełnianiem brakujących zębów, nic bardziej mylnego. Podstawowy cel to rehabilitacja układu stomatognatycznego poprzez odtworzenie funkcji żucia, mowy, estetyki, poprawę jakości życia, korzystny wpływ na psychikę pacjentów oraz profilaktyka przed potencjalnymi dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Wymaga całościowego spojrzenia na jamę ustną, dokładnej diagnostyki i planowania leczenia obejmującego układ stomatognatyczny a nie tylko pojedynczy brak zęba. Rozwój technik laboratoryjnych umożliwia coraz dokładniejsze odtworzenie utraconych zębów, ich prawidłowej anatomii oraz uzyskanie doskonałej estetyki. Portal protetyka.org ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy i szkolenie lekarzy dentystów oraz lekarzy specjalistów z zakresu protetyki stomatologicznej, przez co zwiększy świadomość lekarzy, poprawi jakość wykonywanych uzupełnień protetycznych, zmniejszy ilość powikłań i komplikacji.