Pytania do egzaminu z protetyki stomatologicznej

Zestawy pytań PES 2009

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zestaw 1

 1. Zdolności adatacyjne US.
 2. Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych.
 3. Podścielanie protez - materiał i metody.
 4. Obraz rtg SSŻ w zaburzeniach US.

Zestaw 2

 1. Wpłw źle wyznaczonej okluzji protez stałch na US.
 2. Stopy metali w protetyce.
 3. Biomechanika SSŻ w aspekcie żucia i leczenia protetycznego.
 4. Zasady kwalifikacji do leczenia implantoprotetycznego.

Zestaw 3

 1. Biomechanika protez częściowych.
 2. Projektowanie przęsła mostu.
 3. Puszkowanie protez.
 4. Techniki licowania protez stałych.

Zestaw 4

 1. Postępowanie protetyczne w różnych zawodach.
 2. Rtg SSŻ w zwarciu centralnym i rozwarciu.
 3. Odciążenia w protezach.
 4. Analiza paralelometryczna.

Zestaw 5

 1. Stopy średniotopliwe.
 2. Cele współczesnej protetyki.
 3. Ochrona kikutów po oszlifowaniu.
 4. Zjawiska elektrometaliczne w jamie ustnej.

Zestaw 6

 1. Probem pozostałego jednego zęba w szczęce i żuchwie.
 2. Kurczliwość stopów.
 3. Powikłania po zastosowaniu koron protetycznych.
 4. Badania radiologiczne twarzoczaszki - RTG, TK, MR

Protetyka.org

Protetyka - królowa nauk stomatologicznych. Przez wielu pacjentów jak i niektórych lekarzy dentystów kojarzona tylko z uzupełnianiem brakujących zębów, nic bardziej mylnego. Podstawowy cel to rehabilitacja układu stomatognatycznego poprzez odtworzenie funkcji żucia, mowy, estetyki, poprawę jakości życia, korzystny wpływ na psychikę pacjentów oraz profilaktyka przed potencjalnymi dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Wymaga całościowego spojrzenia na jamę ustną, dokładnej diagnostyki i planowania leczenia obejmującego układ stomatognatyczny a nie tylko pojedynczy brak zęba. Rozwój technik laboratoryjnych umożliwia coraz dokładniejsze odtworzenie utraconych zębów, ich prawidłowej anatomii oraz uzyskanie doskonałej estetyki. Portal protetyka.org ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy i szkolenie lekarzy dentystów oraz lekarzy specjalistów z zakresu protetyki stomatologicznej, przez co zwiększy świadomość lekarzy, poprawi jakość wykonywanych uzupełnień protetycznych, zmniejszy ilość powikłań i komplikacji.