Pytania na egzamin ustny 2009/2010

Drukuj

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

1. Podstawowe materiały w budowie protezy
2. Antropometryczne punkty pomiarowe i linie wykorzystywane w protetyce
3. Kalotowa metoda ustawienia zębów w protezach- metoda wrocławska i krakowska
4. Współczesne znaczenie pojęcia okluzja
5. Diagram poselta
6. Definicja relacji centralnej
7. Amelogenesis imperfecta- spytał co to jest, ale pewnie chodziło o postępowanie kliniczne
8. Parafunkcje układu stomatognatycznego- chodziło i mu o definicje i rozwiniecie tematu
9. Rodzaje sztucznych zębów stosowanych w bezzębiu- chodziło mu zęby do każdej metody podać rodzaj zębów stosowanych, np- płaskoguzowe-kalotowa
10. Fazy ustalania zwarcia centralnego w przypadku braku stref podparcia
11. Łuk gotycki- wyznaczanie i charakterystyka, co to jest i z czym sie wiąże
12. Stany artykulacyjne żuchwy
13. Artykulacja w wolnym pojęciu- co to jest - chodziło mu o dźwięki
14. Okluzja centralna- definicja
15. Jakie informacje podaje sie pacjentowi odnośnie zabiegów higienicznych, zwrócił uwagę że akryl można przechowywać tez na mokro ale w roztworze z dodatkiem środka dezynfekującego i od razu zacząć ze w zależności od rodzaju uzupełnień będą inne informacje, na wykładzie Wiśniewska zwracała uwagę żeby nie robić za dużych i ładnych łęg w protezach u pacjentów ze słabą higiena bo trudniej wyczyścić
16. Diagnostyczno-terapeutyczna klasyfikacja Majewskiego
17. Rodzaj możliwej reakcji na protezy z racji wykorzystywanych materiałów- to co Ci mówiłem że na akryl nadwrażliwość a nie alergia i ze w bardzo rzadko występuje
18. Rodzaj reakcji zapalnej ze strony błony śluzowej, które mogą towarzyszyć użytkowaniu protezy akrylowej
19. Kliniczne wychowanie pacjenta- co przez to rozumiemy, poszczególne aspekty klinicznego podejścia do pacjenta
20. Najważniejsze kryteria w kwalifikacji pacjenta do leczenia implantologicznego
21. Etapowość leczenia protetycznego
22. Merytoryczne zasady współpracy pomiędzy lekarzem a technikiem
23. Prawidłowe wartości otwierania ust w normie fizjologicznej, jakie minimalne i maksymalne wartości które wskazują na dysfunkcje wg rożnych autorów
24. Doprzednie przemieszczenie krążka z zablokowaniem- objawy i charakterystyka
25. Opisać kliniczna analizę okluzji i postępowanie w przypadku przeszkód zgryzowych
26. Klasyfikacja Angle'a
27. Istotne różnice miedzy okluzja w normie fizjologicznej a okluzja która odtwarzamy w odniesieniu do protez całkowitych
28. Najogólniejsza charakterystyka materiałów stosowanych do osadzenia prac protetycznych stałych
29. Jakie są reakcje polaczenia metalu i ceramiki i jak to sie ma do zębów z żywą miazga
30. Jaki objaw podczas ruchów żuchwy świadczy o jego zablokowaniu z jednej strony na podstawie badania klinicznego- zbaczanie żuchwy w stronę zdrowa
31. Metody rejestracji okluzji centralnej
32. Jaka pozycje przestrzenna żuchwy należy ustawić w celu analizy stosunków okluzyjnych- jaka pozycja jest wyjściowa
33. Technologiczne sporządzanie konstrukcji tytanowych--> chodziło o odlewanie i cad/cam
34. Nowoczesne systemy technologiczne ceramiki dentystycznej
35. Zestaw instrumentów stosowanych do szlifowania pod uzupełnienia stałe
36. Jaka metoda jest żeby odbudować jeden łuk zębowy na stałe--> most okrężny w technologii cad/cam żeby wyeliminować skurcz
37. Uzasadnij ze w leczeniu implantologicznym główna rola przypada dla lekarza protetyka---> bo cel jest protetyczny (jego słowa)
38. Stabilizacyjne szyny zgryzowe- jakie są wskazania
39. Artykulatory półindywidualne- co można ustawić i przykłady
40. Jakie rodzaje znieczuleń stosujemy