Pytania do egzaminu z protetyki stomatologicznej

Pytania na egzamin ustny 2009/2010

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

1. Podstawowe materiały w budowie protezy
2. Antropometryczne punkty pomiarowe i linie wykorzystywane w protetyce
3. Kalotowa metoda ustawienia zębów w protezach- metoda wrocławska i krakowska
4. Współczesne znaczenie pojęcia okluzja
5. Diagram poselta
6. Definicja relacji centralnej
7. Amelogenesis imperfecta- spytał co to jest, ale pewnie chodziło o postępowanie kliniczne
8. Parafunkcje układu stomatognatycznego- chodziło i mu o definicje i rozwiniecie tematu
9. Rodzaje sztucznych zębów stosowanych w bezzębiu- chodziło mu zęby do każdej metody podać rodzaj zębów stosowanych, np- płaskoguzowe-kalotowa
10. Fazy ustalania zwarcia centralnego w przypadku braku stref podparcia
11. Łuk gotycki- wyznaczanie i charakterystyka, co to jest i z czym sie wiąże
12. Stany artykulacyjne żuchwy
13. Artykulacja w wolnym pojęciu- co to jest - chodziło mu o dźwięki
14. Okluzja centralna- definicja
15. Jakie informacje podaje sie pacjentowi odnośnie zabiegów higienicznych, zwrócił uwagę że akryl można przechowywać tez na mokro ale w roztworze z dodatkiem środka dezynfekującego i od razu zacząć ze w zależności od rodzaju uzupełnień będą inne informacje, na wykładzie Wiśniewska zwracała uwagę żeby nie robić za dużych i ładnych łęg w protezach u pacjentów ze słabą higiena bo trudniej wyczyścić
16. Diagnostyczno-terapeutyczna klasyfikacja Majewskiego
17. Rodzaj możliwej reakcji na protezy z racji wykorzystywanych materiałów- to co Ci mówiłem że na akryl nadwrażliwość a nie alergia i ze w bardzo rzadko występuje
18. Rodzaj reakcji zapalnej ze strony błony śluzowej, które mogą towarzyszyć użytkowaniu protezy akrylowej
19. Kliniczne wychowanie pacjenta- co przez to rozumiemy, poszczególne aspekty klinicznego podejścia do pacjenta
20. Najważniejsze kryteria w kwalifikacji pacjenta do leczenia implantologicznego
21. Etapowość leczenia protetycznego
22. Merytoryczne zasady współpracy pomiędzy lekarzem a technikiem
23. Prawidłowe wartości otwierania ust w normie fizjologicznej, jakie minimalne i maksymalne wartości które wskazują na dysfunkcje wg rożnych autorów
24. Doprzednie przemieszczenie krążka z zablokowaniem- objawy i charakterystyka
25. Opisać kliniczna analizę okluzji i postępowanie w przypadku przeszkód zgryzowych
26. Klasyfikacja Angle'a
27. Istotne różnice miedzy okluzja w normie fizjologicznej a okluzja która odtwarzamy w odniesieniu do protez całkowitych
28. Najogólniejsza charakterystyka materiałów stosowanych do osadzenia prac protetycznych stałych
29. Jakie są reakcje polaczenia metalu i ceramiki i jak to sie ma do zębów z żywą miazga
30. Jaki objaw podczas ruchów żuchwy świadczy o jego zablokowaniu z jednej strony na podstawie badania klinicznego- zbaczanie żuchwy w stronę zdrowa
31. Metody rejestracji okluzji centralnej
32. Jaka pozycje przestrzenna żuchwy należy ustawić w celu analizy stosunków okluzyjnych- jaka pozycja jest wyjściowa
33. Technologiczne sporządzanie konstrukcji tytanowych--> chodziło o odlewanie i cad/cam
34. Nowoczesne systemy technologiczne ceramiki dentystycznej
35. Zestaw instrumentów stosowanych do szlifowania pod uzupełnienia stałe
36. Jaka metoda jest żeby odbudować jeden łuk zębowy na stałe--> most okrężny w technologii cad/cam żeby wyeliminować skurcz
37. Uzasadnij ze w leczeniu implantologicznym główna rola przypada dla lekarza protetyka---> bo cel jest protetyczny (jego słowa)
38. Stabilizacyjne szyny zgryzowe- jakie są wskazania
39. Artykulatory półindywidualne- co można ustawić i przykłady
40. Jakie rodzaje znieczuleń stosujemy

Protetyka.org

Protetyka - królowa nauk stomatologicznych. Przez wielu pacjentów jak i niektórych lekarzy dentystów kojarzona tylko z uzupełnianiem brakujących zębów, nic bardziej mylnego. Podstawowy cel to rehabilitacja układu stomatognatycznego poprzez odtworzenie funkcji żucia, mowy, estetyki, poprawę jakości życia, korzystny wpływ na psychikę pacjentów oraz profilaktyka przed potencjalnymi dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Wymaga całościowego spojrzenia na jamę ustną, dokładnej diagnostyki i planowania leczenia obejmującego układ stomatognatyczny a nie tylko pojedynczy brak zęba. Rozwój technik laboratoryjnych umożliwia coraz dokładniejsze odtworzenie utraconych zębów, ich prawidłowej anatomii oraz uzyskanie doskonałej estetyki. Portal protetyka.org ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy i szkolenie lekarzy dentystów oraz lekarzy specjalistów z zakresu protetyki stomatologicznej, przez co zwiększy świadomość lekarzy, poprawi jakość wykonywanych uzupełnień protetycznych, zmniejszy ilość powikłań i komplikacji.