Pytania do egzaminu z protetyki stomatologicznej

Zagadnienia do testu

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 1. relacja centralna
 2. diagram Posselta - co oznacza dany punkt
 3. łuk gotycki co oznacza
 4. powierzchnia okluzyjna
 5. klasyfikacja Majewskiego
 6. alweoplastyka
 7. współpraca lekarz-technik - zakres odpowiedzialności
 8. bezzębie
 9. uszczelnienie tylne - przebieg
 10. Mollopllast B
 11. utrzymanie protezy na podłożu 
 12. kontrola próbnych protez
 13. korytarz policzkowy
 14. ustawienie zębów względem lini CPC - BPS
 15. kierunki zaniku wyrostków i zmiana kształtu
 16. rebazacja
 17. kolejność szlifowanych powierzchni
 18. schodek klasyczny
 19. galwanoforming
 20. zabezpieczenie kikuta po oszlifowaniu
 21. korony tymczasowe
 22. potencjał korozyjny stopu
 23. korozja elektrochemiczna
 24. ogniwo galwaniczne
 25. leczenie dwuetapowe
 26. klasyfikacja Drehera
 27. podścielanie obturatorów - po jakim czasie
 28. stomatopatie - klasyfikacja Newtona, leczenie, przyczyny, materiał do badań, hodowle, nystatyna
 29. leczenie dzieci - jaka korona 6-12 lat
 30. protezy dziecięce - cechy
 31. artykulatory indywidualne - nazwy handlowe
 32. płaszczyzna Campera
 33. płaszczyzna frankfurcka
 34. krzywa Spee i Monsona

Protetyka.org

Protetyka - królowa nauk stomatologicznych. Przez wielu pacjentów jak i niektórych lekarzy dentystów kojarzona tylko z uzupełnianiem brakujących zębów, nic bardziej mylnego. Podstawowy cel to rehabilitacja układu stomatognatycznego poprzez odtworzenie funkcji żucia, mowy, estetyki, poprawę jakości życia, korzystny wpływ na psychikę pacjentów oraz profilaktyka przed potencjalnymi dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Wymaga całościowego spojrzenia na jamę ustną, dokładnej diagnostyki i planowania leczenia obejmującego układ stomatognatyczny a nie tylko pojedynczy brak zęba. Rozwój technik laboratoryjnych umożliwia coraz dokładniejsze odtworzenie utraconych zębów, ich prawidłowej anatomii oraz uzyskanie doskonałej estetyki. Portal protetyka.org ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy i szkolenie lekarzy dentystów oraz lekarzy specjalistów z zakresu protetyki stomatologicznej, przez co zwiększy świadomość lekarzy, poprawi jakość wykonywanych uzupełnień protetycznych, zmniejszy ilość powikłań i komplikacji.