Pytania do egzaminu z protetyki stomatologicznej

Test

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 1. Galwanoforming (zalety, wady, charakterystyka)
 2. Stopy metali
 3. System Cerec
 4. Ogniwa galwaniczne
 5. CAD/CAM
 6. Pooperacyjne obturatory - kształty
 7. Klasyfikacja Drehera (jaki zakres tkanek w jakies klasie)
 8. Czy można robić wkłady koronowe i koronowo-korzeniowe w CAD/CAM
 9. Za co odpowiada tlenek glinu w porcelanie (zmniejszona transparencja, zwiększona wytrzymałość)
 10. Strefy Lunda
 11. Klasyfikacja Eichnera
 12. Klasyfikacja Majewskiego
 13. Galwanoforming - wytrzymałość podbudowy w stosunku do metody tradycyjnej
 14. Cementowanie - jaka grubość cementu
 15. Grubość przestrzeni między koroną a zębem
 16. Molloplast - co to za materiał
 17. Nieswoiste czynniki stomatopatii
 18. Sprzęt do odlewania tytanu
 19. Łuk twarzowy - do czego służy
 20. Wariantowość leczenia przy implantacji bezzębia
 21. Modelowanie powierzchni okluzyjnej
 22. Metoda wulkanizacji - jaki materiał
 23. Kiedy powstanie ogniwo galwaniczne
 24. Przyczyny stomatopatii
 25. Zablokowanie krążka stawowego
 26. Podział koron pełnoceramicznych
 27. Cechy krzystnej estetyki
 28. Kandydoza
 29. Mechanizm działania leków przeciwgrzybiczych
 30. Metoda FGP - modelowanie czynnościowe powierzchni żujących zębów sztucznych
 31. Skład porcelany dentystycznej
 32. Jakie korony stosuje sie u dzieci
 33. Czego nie można stosować w protezach poniżej 6 roku życia
 34. Cechy leczenia periodontopatii
 35. Czy stan zapalny na podniebieniu świadczy o działaniu jatrogennym
 36. Protezy całkowite - od czego zależy retencja
 37. Implantoprotezy - rozległe mosty, galwanoforming, CAD/CAM
 38. Test do badania korozji laboratoryjnej
 39. Jakie masy są wrażliwe na wilgoć i temperaturę w czasie wycisku
 40. Jaka gładkość i ścieralność odpowiednia dla koronowych wkładów ceramicznych
 41. Miejsce najczęstrzej lokalizacji grzybów w stomatopatiach (pod płyta protezy itp)
 42. Wskazania do protez natychmiastowych
 43. Wyciski do protez natychmiastowych - Campagny, Firtella
 44. Typ jamy ustnej w stomatodynii
 45. Koncepcja modelowania wg Thomasa
 46. Przyczyny powstawania ziarniniaków w protezach natychmiastowych
 47. Kiedy redukcja łuku zębowego do przedtrzonowców
 48. Biomechanika mostów
 49. Metody łączenia stopów średnia a wysokotopliwych z porcelaną
 50. Przęsło kładkowe - odległość w mm
 51. Metody ustalania zwarcie w mostach protetycznych
 52. Mosty Maryland i Rochette'a
 53. Mosty składane
 54. Ile % skurczu podbudowy cyrkonowej w synteryzacji CERCON
 55. Łuk kinematyczny i arbitralny - zastosowanie
 56. Łuki pasywne (gnatofizjologia)
 57. Koncepcje leczenia u dzieci
 58. US - opis
 59. Wkłady koronowo-korzeniowe u dzieci - robić skrzyneczkę - element antyrotacyjny
 60. Korozje - jakie stopy
 61. Kto pierwszy opisał akt żucia (Gysi)
 62. Ustawianie zębów względem linii nosa wg Gerbera
 63. Płaszczyzna okluzyjna, przestrzeń neutralna
 64. Leczenie protetyczne po nowotworach
 65. Zdjęcia i diagnostyka po nowotworach
 66. Obturatory - rodzaje
 67. Elektrometalozy
 68. Choroby układu pokarmowego a leczenie protetyczne
 69. Test alergiczne na metale
 70. Test na grzyby - który najskuteczniejszy
 71. Skład tworzyw akrylanowych (plastyfikatory)
 72. Brak zeba 21 - najlepszy wariant oszczędzający tkanki
 73. Szyna stabilizacyjna - jak działa
 74. Wolne ruchy żuchwy - czym badamy (aksjograf, pantograf, kinezjograf)
 75. Klasa C3 wg Eichnera a ustawienie zębów
 76. Różnice w temperaturze stopów i porcelany (150-200)
 77. Zakres kątu zwilżalności dla poszczególnych mas wyciskowych
 78. Podział stopów wg klasyfikacji ADA
 79. Cechy mas ognitrwałych
 80. Pocerlana - moduł elastyczności
 81. Z czym różnicować stomatopatie
 82. Podścielanie tissue conditioner - wskazania, zalecenia
 83. Zastosowanie leków przeciwgrzybiczych - procedura
 84. Patologiczne starcie guzków podniebiennych górnych i policzkowych dolnych o czym świadczy
 85. Starcie policzkowych górnych i dolnych o czym świadczy
 86. Różnice w starciu patologicznym a fizjologicznym
 87. Kiedy korekta zwarcia ekscentrycznego
 88. Kiedy włączyć oba przedtrzonowce do mostu w odcinku 13-23
 89. Kiedy zastosować przęsło pasywne
 90. Kiedy przęsło aktywne
 91. Które stopy mają współczynnik ścieralności zbliżony do szkliwa
 92. Od czego zależy funkcja utrzymująca klamer w szkieletach
 93. Od jakich elementów klamry zależy retencja protezy
 94. Prowadzenie niezależne klamry prowadzącej aktywnej
 95. Charakterystyka powierzchni wprowadzającej
 96. Od czego zależy wklinowanie
 97. Rodzaje klamer zależnych wg Budkiewicza
 98. Kształt łoża dla podparcia
 99. Jakie ramiona w klamrach zespołowych
 100. Do czego są klamry zespołowe
 101. Cechy klamry ciągłej
 102. Kiedy ramiona zaktywowane
 103. Jak zastąpić brak powierzchni wprowadzającej
 104. Gdzie znajduje się miejsce położenia ramienia retencyjnego (przebieg)
 105. Kiedy ramię retencyjne będzie prowadzącym aktywnie
 106. Czy obróbka cieplna może spowodować korozję
 107. Zastosowanie CERCON - czy też bezpośrednio w jamie ustnej
 108. Przyczyny nieudanego odlewu stopu (McCraken)
 109. Stopień klasyczny wg Majewskiego
 110. Ustawianie zębów - gdzie "6" powinna być, kąt 67 dla zgryzu krzyżowego, najlepiej kąt 90 w lini międzywyrostkowej
 111. Metody ustalania relacji centralnej przy bezzębiu
 112. Koło Bonwilla
 113. Płasczyzna okluzyjno-artykulacyjna - zależy od czego (Spee, Monsona, płaszczyzny Frankfurckiej itp)
 114. Retencja - perełki, Silicoater, Rocatec

Protetyka.org

Protetyka - królowa nauk stomatologicznych. Przez wielu pacjentów jak i niektórych lekarzy dentystów kojarzona tylko z uzupełnianiem brakujących zębów, nic bardziej mylnego. Podstawowy cel to rehabilitacja układu stomatognatycznego poprzez odtworzenie funkcji żucia, mowy, estetyki, poprawę jakości życia, korzystny wpływ na psychikę pacjentów oraz profilaktyka przed potencjalnymi dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Wymaga całościowego spojrzenia na jamę ustną, dokładnej diagnostyki i planowania leczenia obejmującego układ stomatognatyczny a nie tylko pojedynczy brak zęba. Rozwój technik laboratoryjnych umożliwia coraz dokładniejsze odtworzenie utraconych zębów, ich prawidłowej anatomii oraz uzyskanie doskonałej estetyki. Portal protetyka.org ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy i szkolenie lekarzy dentystów oraz lekarzy specjalistów z zakresu protetyki stomatologicznej, przez co zwiększy świadomość lekarzy, poprawi jakość wykonywanych uzupełnień protetycznych, zmniejszy ilość powikłań i komplikacji.