Piśmiennictwo do egzaminu PES

Data aktualizacji: 18.05.2016r.

Wykaz piśmiennictwa obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie  protetyki stomatologicznej.

 1. Spiechowicz E: Protetyka Stomatologiczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL  Warszawa 2008
 2. Majewski S: Współczesna protetyka stomatologiczna. Podstawy teoretyczne i  praktyka  kliniczna. Wydawnictwo Lekarskie Elsevier – Urban & Partner, Wrocław 2014
 3. Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J: Współczesne protezy stałe. Wyd. Czelej, Lublin 2002
 4. Mierzwińska‐Nastalska E, Szczyrek P: Uzupełnienia ceramiczne. Med. Tour Press, Warszawa  2011
 5. Stomatologia Praktyczna, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1994‐2004,  tom VII Protezy Całkowite
 6. Budkiewicz A.  Protezy szkieletowe  Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2004, wyd.4
 7. Carr A. B., Brown D. T.: Ruchome protezy częściowe. Wydanie polskie pod red. Z.  Bereznowskiego, Wydawnictwo Lekarskie Elsevier – Urban & Partner, Wrocław 2012
 8. Dejak B:  Kompendium wykonywania uzupełnień protetycznych, Med. Tour Press, Warszawa  2014
 9. Ahmad I: Stomatologia Estetyczna Elsevier Urban & Partner Wrocław 2007
 10. Gurel G.: Licówki porcelanowe. Wydawnictwo Kwintesencja, Warszawa 2009
 11. Ackerman AL i wsp.: Implantologia, wyd. polskie pod red. S. Majewskiego, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2004, tom XIII

Fizjologia i biomechanika narządu żucia.

 1. Majewski S: Gnatofizjologia stomatologiczna. Normy okluzji  i funkcje układu stomatognatycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.   Warszawa 2007 dodruk 2013
 2. Diagnostyka układu ruchowego narządu żucia. – pod redakcją E. Mierzwinskiej‐ Nastalskiej,  Med. Tour Press Warszawa 2016.
 3. Nelson SJ, Ash MM:  Budowa zębów, fizjologia i okluzja Elsevier – Urban & Partner, Wrocław  2014

Zaburzenia czynnościowe narządu żucia.

 1. Okeson J P: Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia, Wydawnictwo Czelej, Lublin  2005

Materiałoznawstwo.

 1. Majewski S, Pryliński M: Materiały i technologie współczesnej protetyki stomatologicznej,  Wydawnictwo Czelej, Lublin 2013
 2. Craig RG: Materiały stomatologiczne Elsevier Urban & Partner Wrocław 2006

Radiologia.

 1. Różyło‐Kalinowska I,  Różyło K: Współczesna Radiologia Stomatologiczna, Czelej, Lublin 2012

Czasopisma i publikacje krajowe i zagraniczne a w szczególności:

 1. "Protetyka Stomatologiczna"
 2. "Czasopismo Stomatologiczne"
 3. "Quintessence dla lekarzy stomatologów"

Protetyka.org

Protetyka - królowa nauk stomatologicznych. Przez wielu pacjentów jak i niektórych lekarzy dentystów kojarzona tylko z uzupełnianiem brakujących zębów, nic bardziej mylnego. Podstawowy cel to rehabilitacja układu stomatognatycznego poprzez odtworzenie funkcji żucia, mowy, estetyki, poprawę jakości życia, korzystny wpływ na psychikę pacjentów oraz profilaktyka przed potencjalnymi dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Wymaga całościowego spojrzenia na jamę ustną, dokładnej diagnostyki i planowania leczenia obejmującego układ stomatognatyczny a nie tylko pojedynczy brak zęba. Rozwój technik laboratoryjnych umożliwia coraz dokładniejsze odtworzenie utraconych zębów, ich prawidłowej anatomii oraz uzyskanie doskonałej estetyki. Portal protetyka.org ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy i szkolenie lekarzy dentystów oraz lekarzy specjalistów z zakresu protetyki stomatologicznej, przez co zwiększy świadomość lekarzy, poprawi jakość wykonywanych uzupełnień protetycznych, zmniejszy ilość powikłań i komplikacji.