Artykuły

Tytan i jego stopy - właściwości, zastosowanie w stomatologii oraz sposoby przetwarzania

Rajmund Orlicki, Bronisław Kłaptocz

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Streszczenie
W artykule podano własności tytanu i jego stopów jako biomateriału. Wymieniono jego wszechstronne zastosowanie w stomatologii ze szczególnym uwzględnieniem protetyki. Po naświetleniu specyficznych zachowań materiałowych tytanu przedstawiono współczesne metody jego przetwarzania w warunkach laboratoryjnych, sposoby jego łączenia i możliwości licowania za pomocą mas ceramicznych i kompozycyjnych. Podkreślono szczególną przydatność tytanu jako metalicznego tworzywa do budowy protetycznych konstrukcji wszczepowych.

Tags:

Protetyka.org

Protetyka - królowa nauk stomatologicznych. Przez wielu pacjentów jak i niektórych lekarzy dentystów kojarzona tylko z uzupełnianiem brakujących zębów, nic bardziej mylnego. Podstawowy cel to rehabilitacja układu stomatognatycznego poprzez odtworzenie funkcji żucia, mowy, estetyki, poprawę jakości życia, korzystny wpływ na psychikę pacjentów oraz profilaktyka przed potencjalnymi dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Wymaga całościowego spojrzenia na jamę ustną, dokładnej diagnostyki i planowania leczenia obejmującego układ stomatognatyczny a nie tylko pojedynczy brak zęba. Rozwój technik laboratoryjnych umożliwia coraz dokładniejsze odtworzenie utraconych zębów, ich prawidłowej anatomii oraz uzyskanie doskonałej estetyki. Portal protetyka.org ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy i szkolenie lekarzy dentystów oraz lekarzy specjalistów z zakresu protetyki stomatologicznej, przez co zwiększy świadomość lekarzy, poprawi jakość wykonywanych uzupełnień protetycznych, zmniejszy ilość powikłań i komplikacji.