Artykuły

Koncepcja dynamicznego leczenia starcia patologicznego zębów u pacjentów z bruksizmem. Opis przypadku

Koncepcja dynamicznego leczenia starcia patologicznego zębów u pacjentów z bruksizmem. Opis przypadku

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Streszczenie

Jedną z konsekwencji bruksizmu jest starcie patologiczne zębów. Planowanie rehabilitacji pacjentów ze starciem patologicznym zębów stanowi jedno z tych zadań dla lekarza stomatologa, które wymagają solidnej wiedzy i umiejętności. Koncepcja dynamicznego leczenia starcia patologicznego zębów polega na ewentualnym stopniowym wprowadzaniu coraz bardziej inwazyjnych metod leczenia stomatologicznego. Należy rozpocząć leczenie od profilaktyki, efektu Dahla i odbudowy materiałem złożonym utraconych tkanek zębów pacjenta. Użycie materiału złożonego pozwala uniknąć szlifowania zębów i zaoszczędza tkanki własne pacjenta. Umożliwia też przesunięcie w czasie ewentualnego leczenia endodontycznego zębów, wkładów koronowo- -korzeniowych oraz koron protetycznych. Rozwiązanie to – w przypadku zniszczenia – jest łatwiejsze w naprawie.

Protetyka.org

Protetyka - królowa nauk stomatologicznych. Przez wielu pacjentów jak i niektórych lekarzy dentystów kojarzona tylko z uzupełnianiem brakujących zębów, nic bardziej mylnego. Podstawowy cel to rehabilitacja układu stomatognatycznego poprzez odtworzenie funkcji żucia, mowy, estetyki, poprawę jakości życia, korzystny wpływ na psychikę pacjentów oraz profilaktyka przed potencjalnymi dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Wymaga całościowego spojrzenia na jamę ustną, dokładnej diagnostyki i planowania leczenia obejmującego układ stomatognatyczny a nie tylko pojedynczy brak zęba. Rozwój technik laboratoryjnych umożliwia coraz dokładniejsze odtworzenie utraconych zębów, ich prawidłowej anatomii oraz uzyskanie doskonałej estetyki. Portal protetyka.org ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy i szkolenie lekarzy dentystów oraz lekarzy specjalistów z zakresu protetyki stomatologicznej, przez co zwiększy świadomość lekarzy, poprawi jakość wykonywanych uzupełnień protetycznych, zmniejszy ilość powikłań i komplikacji.