Zobacz wyniki testu

PES Egzamin testowy wiosna 2017

Drukuj

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Test składał się z zestawu 120 zadań, opracowanego w formie książeczki testowej. Każde zadanie zawierało 5 możliwych odpowiedzi, przy czym tylko jedna była prawidłowa.

Za wskazanie jednej, poprawnej odpowiedzi osoba zdająca otrzymuje jeden punkt. Za wskazanie dwu albo więcej odpowiedzi albo brak odpowiedzi osoba zdająca otrzymuje zero punktów. Do zaliczenia potrzebne było minimum 60% czyli conajmniej 72 poprawnych odpowiedzi.

Tematyka zadań testowych:

 1. Prano Ante
 2. System BPS – elementy składowe i cel BPS
 3. Masy wyciskowe- co robi trójfosforan zasadom w alginatach
 4. Wycisk dwuwarstwowy jednoczesnym- w jakiej fazie poszczególne masy ( czy nakładamy już jedną wstępnie związana czy obie warstwy jeszcze niezwiązane)
 5. Strefa neutralna- na czym polega wycisk strefy neutralnej
 6. Jaka Siła przy dokręcaniu implantów
 7. Jaka temperatura gipsu przy pokrywania go lakierem izolującym ( to jest w materiałach Prylinskiego)
 8. Kat Benneta
 9. Kavo Everest -cechy systemu , czy stolik obrotowy itp
 10. Leczenie przykurczu mięśnia spowodowanego za wysokim wypełnieniem – Okeson
 11. Leczenie Bezzebia przy zaburzeniach czynnosciowych
 12. Szerokość stopnia przy koronie caloceramicznej-  1mm , mniej niż 1 mm, więcej niż 1mm czy 1 cm
 13. Pierwsze postępowanie przy zwyrodnienie stawu – Okeson – do wyboru było płukanie, szyna itp.
 14. Jaki cement przy żywej miazdze- glasjonomer czy karboksylowy czy kompozytowe
 15. Postępowanie po kolei przy cementowaniu – Deja – 1. Most kompozytowe na wł szklanym 2. Most na tle. Cyrkonu 3. Most metal plus ceramika
 16. Jakie mięśnie udział przy wysuwaniu żuchwy
 17. Efekt obejmy co to jest
 18. Jaki gatunek Candida w ubytkach pooperacyjnych ponowotworowych – do wyboru C.albicans, C.kefyr  itp
 19. Linia GAL i Kąt GAL to jest z Ahmada
 20. Kielichowy obturator- cechy
 21. Systemy bezklamrowe- co w nich wykorzystujemy – do wyboru były korzenie, korony, wszystkie itp
 22. Metoda Green body- przy systemach caloceramicznych
 23. W której metodzie najlepsza licówki pod względem retencji  estetyki wytrzymałości mechanicznej – do wyboru CAD CAM Cyrkon, skaleniowa,emax
 24. Wycisk mukodynamiczny
 25. Zasięg łyżki indywidualnej w żuchwie – były wymienione różne el, anatomiczne Kresa skośna itp
 26. Do czego nie można używać sztywnych mas wycisk owych-  przy kolbowatych wyrostkach
 27. Do których mas wyciskowych trzeba używać kleju
 28. Etapy frezowania – jakie skośne lewo prawo frezy na jakim etapie
 29. Najbardziej cienka podbudowa korony – do wyboru CAD CAM,  galwanoforming
 30. Szerokość szczeliny brzeżnej przy galwanoforming
 31. Co jako pierwsze leczymy przy Dysfunkcjach?
 32. Granuloma fissuratum
 33. Testy herbsta
 34. Protokół leczenia Nystatyna w stomatopatiach z Majewskiego
 35. Technika self etch na czym polega
 36. Wskazania i przeciwwskazania do podścielenia pośredniego
 37. Jakie zakres wartości przy prawidłowej stabilizacji implantów w Ostell
 38. Wskazania do TK pod kątem anatomicznym - do wyboru było czy w TK sprawdzamy ilość i jakość tkanki kostnej, czy zatokę szczękowa itp
 39. Co wpływa na zmianę flory bakteryjnej – Majewski str 283
 40. Przeciwwskazania do szlifowania korekcyjnego zębów – do wyboru była za mała wysokość zwarcia, za duża wysokość zwarcia itp
 41. Objawy przemieszczenia krążka bez zablokowania
 42. Gdzie występuje SUCHY TRZASK – subluksacja
 43. Jaki czynnik inicjujący w mapach ogniotrwałych fosforanowych
 44. Co wpływa na połączenie mechaniczne między metalem a kompozytem- obróbka strumieniowo ścierna
 45. Kiedy występuje w jakie ustnej zjawisko korozji – do wyboru stopy niejednorodne, jednorodne itp
 46. Metody bezpośrednie wyznaczania wysokości zwarcia
 47. Co jest najważniejsze przy wycisku przy implantach – transfer
 48. Wskazania do prac cementowanych i wkręcanych przy implantach
 49. Jaki rodzaj wycisku w CEREC – optyczny
 50. Technika dwóch nici przy wycisku- która pierwsza cienka czy gruba i która z nich ma być nasączona
 51. W których elastomerach zachodzi reakcja kondensacji – odpowiedź dobra to polisulfidowe i silikony C
 52. Monomer resztkowy kiedy wywołuje alergie – różne odpowiedź w stylu że tylko jak go dużo lub ze nawet jak mała ilość
 53. Postępowanie po stwierdzeniu w badaniu mukologicznych Stomatitis mycotica – trzeba było po kolei ustalić – do wyboru było wymiana protez, leczenie celowane, ponowne badanie mykologiczne
 54. Postępowanie po stwierdzeniu Stomatitis hyperplastica
 55. Rodzaje stomatopatii przewlekłych po łacinie
 56. Nazwy handlowe materiałów elastycznych do podścielenia dlugoczasowego
 57. Rodzaje schowków przy koronie metal plus porcelana – schodki z tej dużej książki o Protezach stałych