Egzamin specjalizacyjny 2016 protetyka stomatologiczna

Zobacz wyniki testu

PES Egzamin testowy jesień 2016

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Test składał się z zestawu 120 zadań, opracowanego w formie książeczki testowej. Każde zadanie zawierało 5 możliwych odpowiedzi, przy czym tylko jedna była prawidłowa.

Za wskazanie jednej, poprawnej odpowiedzi osoba zdająca otrzymuje jeden punkt. Za wskazanie dwu albo więcej odpowiedzi albo brak odpowiedzi osoba zdająca otrzymuje zero punktów. Do zaliczenia potrzebne było minimum 60% czyli conajmniej 72 poprawnych odpowiedzi.

Tematyka zadań testowych:

 • Nie było pytań o nazwy producentów, produktów handlowych, praktycznie bez pytań szczegółowych z materiałoznawstwa.
 • Wyciski - anatomiczne, czynnościowe, do protez stałych i implantów, dezynfekcja, masy.
 • Leczenie bezzębia - protezy, zaniki, metody.
 • Protezy dziecięce - protezy, urazy, wady wrodzone.
 • Protezy OVD - overdenture.
 • Protezy poresekcyjne - obturatory itp.
 • Implanty.
 • Protezy szkieletowe - Budkiewicz + Bereznowskie.
 • Protezy stałe - wkłady koronowe, korony.
 • Materiałoznawstwo - napalanie porcelany na metal, rodzaje podbudowy, licowanie kompozytem.
 • Stomatopatie protetyczne.
 • Dysnukcje i zaburzenia czynnościowe - starcie patologiczne, przemieszczenia krażka, diagnostyka, objawy, leczenie.

Pytania:

 1. Wyciski zgryzowe wg Marxkorsa i wg Płonki.
 2. Masa alginatowa - skład podany, należało połączyć podpunkty: dany składnik z pełnioną funkcją np. co jest aktywatorem, co wypełniaczem itp.
 3. Implanty - jakie masy się nadają ? - polieter + poliwynylosiloksan.
 4.  Dezynfekcja wycisków - co daje najmniejszą zmianę wymiarów - aldehyd glutarowy.
 5. Łyżka indywidualna - jaki materiał zastosować można.
 6. Testy Herbasta - połączyć podpunkty: ruch tkanek ze sprawdzaną okolicą.
 7. Protezy dziecięce - co ile miesięcy wymiana w zależności od wieku dziecka.
 8. Protezy dziecięce - most adhezyjny dla 11 latka.
 9. Protezy dziecięce - brak zawiązków 12 i 22 u 10 latka - różne warianty - prawidłowy to proteza ruchoma akrylowa do 18r.ż. a potem implantacja.
 10. Protezy dziecięce - adaptacja do protez w stosunku do dorosłch - że szybsza i mniej problemowa.
 11. Protezy dziecięce - jakie klamry stosujemy w protezach - grotowe, Adamsa.
 12. Protezy dziecięce - uraz zęba 11 nienadający sie do odbudowy zachowawczej ale z żywą miażgą - prawidłowa odpowiedź to zrobić koronę.
 13. Implanty - odległości od zębów paradontalnych - nietypowe pytanie.
 14. Implanty - wyciski łyżka otwarta - zamknięta.
 15. Implanty - rozległy most 12-14 punktowy aby uniknać skurczu należy wykonać w technologii CAD/CAM.
 16. Protezy Overdenture - możliwe rodzaje zatrzasków (zatrzaski, magnesy, belki itp).
 17. Protezy Overdenture - jaki materiał protezy zastosować przy znacznej podatności podłoża - np. dziwne warianty teleskopy rezyliencyjne, podścielenie elastyczne, magnesy itp?
 18. Protezy szkieletowe - rodzaje łączników dużych z książki 'Protezy ruchome - Bereznowski'.
 19. Protezy szkieletowe - podparcia, gdzie stosujemy, jakie, jaka wielkość, głębokość.
 20. Podparcia - dopasować warianty w różnych brakach - np. skrzydłowe braki, jednostronne, obustronne, kl. IV Kennediego itp.
 21. Protezy szkieletowe - działanie kierunkowe klamer - przy róźmych brakach podane róźne kierunki.
 22. Protezy szkieletowe - teleskopy.
 23. Protezy szkieletowe - stoper dziąsłowy - retencja dla akrylu.
 24. Protezy szkieletowe - w brakach skrzydłowych.
 25. Protezy szkieletowe - zgryz konstrukcyjny.
 26. Wkłady koronowe ze złota - książka Dejak, ile preparacja.
 27. Wkłady koronowe ze złota - książka Dejak, kiedy stosujemy - wskazania, czy pod most?.
 28. Wkłady koronowe ze złota - książka Dejak, czy da się przy głęboki stopniu na stycznej.
 29. Wkłady koronowe ze złota - książka Dejak, kiedy najlepsza szczelność.
 30. Protezy stałe - leczenie paradontozy.
 31. Most - blędna odpowiedź to grubość cyrkonu min 0,3 mm - bo 0,4-0,5mm.
 32. SLM - podpunkty dotyczące systemu, do czego sluży, z czego się składa itp - wybrać prawidłowy opis.
 33. Dysfunkcji Układu Ruchowego Narządu Żucia - objawy zablokowania krążka stawowego.
 34. Róźnicowanie DURNŻ z innymi bólami twarzy.
 35. Wskazania do szyny repozycyjnej.
 36. T - scan charakterystyka, do czego służy, zalety.
 37. Łuk gotycki - charakterystyka.
 38. BPS - biofunkcjonalny system - skład techniczny.
 39. Łuk UTS.
 40. Nośnik zwarcia przy BPS.
 41. Od czego zależy płaszczyzna okluzji - kąt Bennetta, wysokość zwarcia, krzywa Spee, cech okluzji, prawidłowych guzków, prowadzenie kłowe - wiele do wyboru.
 42. Stomatopatie protetyczne - objawy.
 43. Stomatopatie protetyczne - przyczyny.
 44. Stomatopatie protetyczne a choroby ogólne.
 45. Stomatopatie protetyczne - brodawczakowatość.
 46. Leczenie kompleksowe stomatopatii.
 47. Monomer resztkowy daje odczyny u ilu procent pacjentów - prawidłowo to nie procent a promil czyli 1/1000.
 48. Protezy pooperacyjne - obturator - jaki materiał może być użyty.
 49. Protezy pooperacyjne - kiedy podścielić Tissue Conditionerem.
 50. Kiedy wykonujemy płytkę obturującą - przed zabiegiem chirurgicznym.
 51. Kiedy wykonamy protezę ostateczną - ile tygodni od wygojenia tkanek po operacji.
 52. Klasyfikacja podłoża wg Supple.
 53. Kierunki zaniku kości szczęki.
 54. Korekta zwarcia przy zaburzeniach krążka - wskazania i p/wskazania.
 55. Starcie patologiczne - wskaźnik TWI.
 56. Rezonans magnetyczny - co daje.
 57. Ultradźwięki - co obrazują w obrębie twarzoczaszki.
 58. Kiedy pęka porcelana - rożne kombinacje współczynnika rozszerzalności i zakresu temperatur porcelana-metal.
 59. Krążek - zespół bólowy i bezbólowy - charakterystyka, objawy - książka Kleinrok.
 60. Kondycjonowanie metalu przy licowaniu kompozytem.
 61. Jaki jest możliwy stopień do wykonania dla korony metalowo-porcelanowej - różne warianty np. knife edge, beveled schoulder itp.

Protetyka.org

Protetyka - królowa nauk stomatologicznych. Przez wielu pacjentów jak i niektórych lekarzy dentystów kojarzona tylko z uzupełnianiem brakujących zębów, nic bardziej mylnego. Podstawowy cel to rehabilitacja układu stomatognatycznego poprzez odtworzenie funkcji żucia, mowy, estetyki, poprawę jakości życia, korzystny wpływ na psychikę pacjentów oraz profilaktyka przed potencjalnymi dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Wymaga całościowego spojrzenia na jamę ustną, dokładnej diagnostyki i planowania leczenia obejmującego układ stomatognatyczny a nie tylko pojedynczy brak zęba. Rozwój technik laboratoryjnych umożliwia coraz dokładniejsze odtworzenie utraconych zębów, ich prawidłowej anatomii oraz uzyskanie doskonałej estetyki. Portal protetyka.org ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy i szkolenie lekarzy dentystów oraz lekarzy specjalistów z zakresu protetyki stomatologicznej, przez co zwiększy świadomość lekarzy, poprawi jakość wykonywanych uzupełnień protetycznych, zmniejszy ilość powikłań i komplikacji.