Egzamin specjalizacyjny 2016 protetyka stomatologiczna

PES Egzamin ustny jesień 2016

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

DZIEŃ 1

Zestaw 1

 1. Kompozyty w protetyce.
 2. Estetyka biało-czerwona.
 3. Lasery w stomatologii.
 4. Wycisk łyżką otwartą (implanty).

 Zestaw 2

 1. Szkielety - wykonawstawo labolatoryjne.
 2. Zapalenie kącików ust (cheilitis).
 3. Badanie mięśni US.
 4. Masy wyciskowe.

Zestaw 3

 1. Metody polimeryzacji akrylu przy brakach częściowych : laboratorium, materiałoznawstwo, klinika.
 2. Licowanie podbudowy metalowej protez stałych: laboratorium, materiały.
 3. Wyjściowa pozycja żuchwy przy braku stref podparcia.
 4. Radiologia SSŻ

Zestaw 4

 1. Masy silikonowe.
 2. Normy okluzji - metody badania.
 3. Urazy dzieci w odcinku przednim.
 4. Przygotowanie modelu roboczego pod częściowe protezy.

Zestaw 5

 1. Galwanoforming a odlewanie metali.
 2. Nieprawidłowości w okluzji a zaburzenia US.
 3. Rodzaje podparć w protezach ruchomych.
 4. Reakcja na stopy metali. (korozja, alergia, elektrometalozy).

Zestaw 6

 1. Układ stomatognatyczny.
 2. Wyciski do protez stałych.
 3. Konstrukcje protez w profilaktyce periodontopatii.
 4. Wysokość zwarcia.

DZIEŃ 2

Zestaw 7

 1. Procesy adaptacyjne w odniesieniu do różnych uzupełnień protetycznych.
 2. Cementowanie licówek i koron pełnoceramicznych.
 3. Staw skroniowo-żuchwowy – metody obrazowania w różnych zaburzeniach.
 4. Rejestracja płaszczyzny frankfurckiej.

Zestaw 8

 1. Rejestracja okluzji centralnej przy:
  a) pojedynczych brakach
  b) częściowych brakach
  c) brakach całkowitych
  d) wadach zgryzu
 2. Dokumentacja medyczna.
 3. Schematy postępowania implantoprotetycznego.
 4. ?

Zestaw 9

 1. Stomatopatie protetyczne.
 2. Badania czynności/dynamiki ruchów żuchwy.
 3. Postępowanie kliniczne i laboratoryjne w wykonawstwie korony - wybrać jedną.
 4. Zastosowanie kompozytów.

Zestaw 10

 1. Opracowanie modelu dla protezy natychmiastowej (plusy i minusy protezy natychmiastowej) zalecenia dla pacjenta po otrzymaniu protezy natychmiastowej.
 2. Ustalenie okluzji centralnej u pacjentów bezzębnych i wymagających podniesienia wysokości zwarcia.
 3. Zastosowanie ceramiki w różnych sytuacjach klinicznych.
 4. Uzasadnij odbudowę pojedynczych oraz niewielkich braków zębowych w profilaktyce dysfunkcji US.

Zestaw 11

 1. Klasyfikacja Majewsksiego.
 2. Zmiana mikroflory jamy ustnej po utracie zębów i po zaopatrzeniu w protezy.
 3. Analiza estetyczna, twarzowa, twarzowo - zębowa i zębowo – dziąsłowa. (Ahmad)
 4. Kryteria w planowaniu protez częściowych w zależności od ilości i jakości zębów oraz okluzji.

Zestaw 12

 1. Wpływ cyklu życia na kształtowanie się układu stomatognatycznego.
 2. Choroby ogólne związane ze stomatopatiami w jamie ustnej.
 3. Ukształtowanie koron pojedynczych i w mostach.
 4. Odpowiedzialność lekarza i technika.

Zestaw 13

 1. Stomatopatie - wpływ czynnika infekcyjnego.
 2. Ogólne wytyczne leczenia starcia patologicznego zębów.
 3. Materiały podstawowe - jakie mają spełniać funkcje.
 4. Mięśnie – funkcje podstawowe i dodatkowe.

Zestaw 14

 1. Starcie patologiczne - wskaźnik TWI, obraz kliniczny starcia zębów, rodzaje starcia zębów.
 2. Spoczynkowe położenie żuchwy - techniki pomiarowe i znaczenie w praktyce klinicznej.
 3. Opracowanie pod wkład koronowo – korzeniowy, charakterystyka i rodzaje wkładów.
 4. Materiały pomocnicze stosowane w wykonawstwie protez stałych - ich charakterystyka.

DZIEŃ 3

Zestaw 15

 1. Fizjologia początkowego odcinka przewodu pokarmowego (j.ustna).
 2. Obróbka metali.
 3. Uszczelnienie pierwotne i wtórne.
 4. Stomatopatie protetyczne.

Zestaw 16

 1. Kompozyty w stomatologii.
 2. Aspekty estetyki w protezach całkowitych.
 3. Leczenie komponenty bólowej dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia.
 4. Okluzja zaadaptowana a leczenie.

Zestaw 17

 1. Elementy mocujące protez częściowych – warunki.
 2. Metody programowania artykulatorów.
 3. Protezy natychmiastowe – zalecenia dla pacjenta.
 4. Metale – wkłady, korony, mosty, szkielety.

Zestaw 18

 1. Wyjaśnij pojęcia: 
  droga stawowa, droga sieczna, kąt Bennetta, ruch Bennetta, krzywa Spee, krzywa Wilsona (podać synonimy).
 2. Ocena wycisków pod protezy stałe.
 3. Połączenia porcelany z metalami.
 4. II gr wg Majewskiego, opisz przypadki z własnej praktyki.

Zestaw 19

 1. Labolatorium techniki dentystycznej.
 2. Podparcia w protezach szkieletowych.
 3. Szyny – stabilizacyjna, repozycyjna, płytka Włocha.
 4. Ślina – skład, rola, funkcje - zęby naturalne a uzupełnienia protetyczne.

Zestaw 20

 1. Periodontopatie.
 2. Uszczelnienia i odciążenia protez.
 3. Wzorcowy tor wprowadzania protezy (dokładnie wszystkie punkty).
 4. Adaptacja i kompensacja przy brakach zębowych.

Protetyka.org

Protetyka - królowa nauk stomatologicznych. Przez wielu pacjentów jak i niektórych lekarzy dentystów kojarzona tylko z uzupełnianiem brakujących zębów, nic bardziej mylnego. Podstawowy cel to rehabilitacja układu stomatognatycznego poprzez odtworzenie funkcji żucia, mowy, estetyki, poprawę jakości życia, korzystny wpływ na psychikę pacjentów oraz profilaktyka przed potencjalnymi dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Wymaga całościowego spojrzenia na jamę ustną, dokładnej diagnostyki i planowania leczenia obejmującego układ stomatognatyczny a nie tylko pojedynczy brak zęba. Rozwój technik laboratoryjnych umożliwia coraz dokładniejsze odtworzenie utraconych zębów, ich prawidłowej anatomii oraz uzyskanie doskonałej estetyki. Portal protetyka.org ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy i szkolenie lekarzy dentystów oraz lekarzy specjalistów z zakresu protetyki stomatologicznej, przez co zwiększy świadomość lekarzy, poprawi jakość wykonywanych uzupełnień protetycznych, zmniejszy ilość powikłań i komplikacji.