Egzamin specjalizacyjny 2016 protetyka stomatologiczna

Egzamin PES z protetyki stomatologicznej w sesji jesień 2016 odbył się w Centrum Egzaminów Medycznych, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź (na terenie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki). Rozpoczął się o godz. 9.00 w dniu 7.11.2016r. Pierwsza część obejmowała test. Aby zdać egzamin testowy należało udzielić 72 poprawnych odpowiedzi (60%). Druga część egzaminu tj. egzamin ustny został rozpisany na 3 dni w terminach 7-9.11.2016r.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Egzamin rozpoczął się o godz. 9.00 w dniu 7.11.2016r. Pierwsza część obejmowała test, który trwał 3 godziny. Do rozwiązania było 120 pytań z 5 możliwymi odpowiedziami i tylko 1 prawidłową. Wyniki zostały ogłoszone po mniej wiecej 1 godzinie od zakończenia egzaminu. Aby zdać egzamin testowy należało udzielić 72 poprawnych odpowiedzi (60%). Do egzaminu przystąpiło 35 osób, 6 osób niezaliczyło egzaminu testowego.

Regulamin egzaminu PES

Egzamin ustny rozpoczął się tego samego dnia. Został rozpisany na 3 dni. 

7.11.2016r. - 1 sesja, godziny popołudniowe

8.11.2016r. - 2 sesje, 1- godziny ranne, 2 - godziny popołudniowe

9.11.2016r. - 1 sesja, godziny ranne.

Egzaminu ustnego nie zaliczyło 4 osoby.

Zobacz wyniki testu

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Test składał się z zestawu 120 zadań, opracowanego w formie książeczki testowej. Każde zadanie zawierało 5 możliwych odpowiedzi, przy czym tylko jedna była prawidłowa.

Za wskazanie jednej, poprawnej odpowiedzi osoba zdająca otrzymuje jeden punkt. Za wskazanie dwu albo więcej odpowiedzi albo brak odpowiedzi osoba zdająca otrzymuje zero punktów. Do zaliczenia potrzebne było minimum 60% czyli conajmniej 72 poprawnych odpowiedzi.

Tematyka zadań testowych:

  • Nie było pytań o nazwy producentów, produktów handlowych, praktycznie bez pytań szczegółowych z materiałoznawstwa.
  • Wyciski - anatomiczne, czynnościowe, do protez stałych i implantów, dezynfekcja, masy.
  • Leczenie bezzębia - protezy, zaniki, metody.

Protetyka.org

Protetyka - królowa nauk stomatologicznych. Przez wielu pacjentów jak i niektórych lekarzy dentystów kojarzona tylko z uzupełnianiem brakujących zębów, nic bardziej mylnego. Podstawowy cel to rehabilitacja układu stomatognatycznego poprzez odtworzenie funkcji żucia, mowy, estetyki, poprawę jakości życia, korzystny wpływ na psychikę pacjentów oraz profilaktyka przed potencjalnymi dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Wymaga całościowego spojrzenia na jamę ustną, dokładnej diagnostyki i planowania leczenia obejmującego układ stomatognatyczny a nie tylko pojedynczy brak zęba. Rozwój technik laboratoryjnych umożliwia coraz dokładniejsze odtworzenie utraconych zębów, ich prawidłowej anatomii oraz uzyskanie doskonałej estetyki. Portal protetyka.org ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy i szkolenie lekarzy dentystów oraz lekarzy specjalistów z zakresu protetyki stomatologicznej, przez co zwiększy świadomość lekarzy, poprawi jakość wykonywanych uzupełnień protetycznych, zmniejszy ilość powikłań i komplikacji.